Kvantinformation & Kvantoptik
Quantum Information & Quantum Optics

Kurser

Vi har en kvant optik kurs för tredje års elever:
Kursen behandlar experimentella metoder inom kvantoptik med tonvikt på tillämpningar inom kvantinformation. Exempelvis behandlas: Lasrar och koherent ljus, interferometri, design av grundläggande kvantoptikexperiment, generering av enstaka fotoner m.h.a. icke-linjär optik, detektering av enstaka fotoner, kvantmätning, kvantbrus, kvantkorrelationer, analys av data och feluppskattningar, experimentella tester av kvantmekaniken (Bells olikheter), experimentella demonstrationer av kvantkryptografi och kvantgrindar. Kursinnehåll: Introduktion till lasrar och koherent ljus, interferometri, singelfotonkällor- och detektorer, kvantmätning, kvantbrus, kvantkorrelationer, experimentella tester av kvantmekaniken (Bells olikheter), experimentella demonstrationer av kvantkryptografi och kvantgrindar.

Vi erbjuder många olika kurser för intresserade studenter.

1. Vågrörelselära och optik (FK4009) , 10.5 högskolepoäng. Kursens Hemsida

2. Kvantoptik (FK7017) , 7.5 högskolepoäng.

3. Experimentell kvantfysik (FK5013) , 7.5 högskolepoäng.


4. Optik och Laserfysik (FK7013), 7.5 högskolepoäng.

5. Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer (FK7037), 7,5 högskolepoäng.

Other Courses

Current courses at Fysikum (in Swedish)
Undergrad Courses


©KIKO

©KIKO